loader image
Search
Generic filters

ขั้วหลอดไฟ E27 + สวิทซ์ 220V E27 Light Lamp Base

ขั้วหลอดไฟ E27 + สวิทซ์ 220V E27 Light Lamp Base
– เป็นขั้วไฟสำหรับเสียบกับผนังจากปลั๊กไฟที่ขั้ว โดยใช้ควบคู่กับหลอดไฟที่ใช้เกลียวขนาดมาตราฐาน E27 ทุกชนิด
– มีสวิทซ์ปิด – เปิด ที่ขั้วไฟ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน