loader image
Search
Generic filters

ตาชั่งดิจิตอล ASLOR

ตาชั่งดิจิตอล
มีให้เลือกหลายแบบ ตามสไตส์การใช้งาน
•2KG / 0.1g
•5KG / 0.5g
•10KG / 1g
•15KG / 1g
ใช้งานในระบบใส่ถ่าน สินค้ามีรับประกันให้ 1 ปี