loader image
Search
Generic filters

ปลั๊กไฟลอย 3 ช่อง ไร้สาย (รุ่นตกไม่แตก) GN-C4D

รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า : ปลั๊กไฟลอย 3 ช่อง ไร้สาย (รุ่นตกไม่แตก) GN-C4D​​​​​​​
คุณสมบัติ : มีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า, อายุการใช้งานได้ 5,000 รอบ, สะดวกในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว, ทนความร้อนสูง
การใช้งาน : ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ใช้ในอาคาร, บ้านเรือน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
กำลังไฟสูงสุด : 4,000W​​​​​​​
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด : 250V
​​​​​กำลังสูงสุด : 10A
ขนาดสินค้า : 18×5.5×3.5 cm