loader image
Search
Generic filters

ปลั๊กไฟลอย 3 ช่อง 2 ขา ไร้สาย GN-103

รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า : ปลั๊กไฟลอย 3 ช่อง 2 ขา ไร้สาย GN-103
คุณสมบัติ : มีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า, อายุการใช้งานได้ 5,000 รอบ, สะดวกในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว, ทนความร้อนสูง
การใช้งาน : ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ใช้ในอาคาร, บ้านเรือน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
กำลังไฟสูงสุด : 2,500W​​​​​​​
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด : 250V
​​​​​กำลังสูงสุด : 10A
ขนาดสินค้า : 11x5x3 cm