loader image
Search
Generic filters

เครื่องกรองน้ำใช้ 3 ขั้นตอน

คุณสมบัติไส้กรอง
ไส้กรองชิ้นที่ 1 ไส้กรองหยาบ Sediment-PP กรองได้ 5 ไมครอน [เปลี่ยนทุก 3-6เดือน] ทำหน้าที่กรองหยาบสิ่งสกปรก โดยมีประสิทธิภาพในการกรอง สิ่งสกปรกขนาดใหญ่ทีปะปนมากับน้ำ เช่น หิน กรวด ทราย เศษใบไม้ สาระแขวงลอย สนิมเหล็ก ตะไคร่ และฝุ่นละออง

ไส้กรองชิ้นที่ 2 ไส้กรองเกล็ดคาร์บอน GAC (Granular Activated Carbon) ทำหน้าที่ ดูดซับกลิ่นสีสารเคมี คลอรีน ด้วยขนาดเกล็ดที่มีขนาดเล็กทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำได้มาก ส่งผลให้ดูดซับกลิ่นสีสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน 6-8 เดือน

ไส้กรองชิ้นที่ 3 ไส้กรองคาร์บอนชนิด อัดแท่ง (Carbon Block หรือ CTO) ทำหน้าที่ดักจับ สี กลิ่น สารอินทรีย์ คลอรีน สารพิษบางชนิด และสามารถกรองตะกอนได้อีกด้วย เป็นไส้กรองคาร์บอน ผลิตจากสารกรองคาร์บอน (ถ่านหิน) นำมาอัดเป็นแท่งทรงกระบอก หุ้มด้วยแผ่นกระดาษกรองตะกอน และตาข่ายพลาสติกสีขาวที่ทำจากวัสดุ PE ,Gasket หรือ O Ring ทำด้วยวัสดุ PVC ตัวไส้กรองมีความยาว 20″ อายุการใช้งาน 6-8 เดือน