loader image
Search
Generic filters

ไฟฉายคาดหัว ไฟส่องกบ ไฟอเนกประสงค์ใช้งานในที่มืด หลอดLED

-ขนาดตัวสินค้าใช้งาน 5*4*4 cm
-แสงไฟ : สีขาว และ สีเหลือง
-ระยะเวลาการใช้งาน : 5 ชั่วโมง
-หลอดไฟ led 50w ส่องสว่างได้ไกล 300 เมตร