loader image
Search
Generic filters

Auto Gauge Volt 60MM รุ่น Original Classic (Made In Taiwan 100%)

Auto gauge Volt รุ่น original คุณสมบัติช่วยวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในรถจากค่าที่อ่านได้จาก Volt มิเตอร์หากดับเครื่องค่าควรอยู่ประมาณ 12-12.8 โวลท์ ถ้าต่ำกว่า12 ถือว่าผิดปกติอาจมีสาเหตุมาจากแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมเก็บไฟไม่อยู่หรือไดชาร์จชาร์จไฟได้ไม่เต็มที่ วิธีตรวจสอบว่าแบตเสื่อมหรือไม่

Category: