loader image
Search
Generic filters

PETT กระบอกกรองน้ำ Housing 10 นิ้ว

– เป็นกระบอกกรอง Housing 10 นิ้ว แบบใส 4 6 หุน ขนาดเกลียว 1/2″ 3/4″ FIP ใช้กับข้อต่อ
ฟิตติ้งที่มีขนาด 1/2″ 3/4″ MIP เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกประมาณ 4.5″
– ใช้ใส่ไส้กรองขนาด 2.5″ x 10″ มี 1 O-Ring เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
– ทางน้ำเข้า-ออก เป็นเกลียวในขนาด 1/2″ 3/4″