loader image
Search
Generic filters

RANDY ปลั๊กไฟ 81series ปลั๊กพ่วง 3M 5M 10A 2300W

⭐รางปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 2432-2555
⭐ออกแบบในประเทศเยอรมนี ระบบกันภัย2 ชั้น ป้องกันอัคคีภัยทั้งระบบภายในและภายนอก สวิตกันไฟคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน
⭐ระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ ระบบตัดไฟเกินอัตโนมัติเมื่อใช้งานกระแสเกิน 10A IEC60934 ความปลอดภัย U.S.A UL certification
⭐สวิทช์เปิด – ปิด การใช้งานแยกจุด
⭐ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด เสริมความปลอดภัยให้ครอบครัว ป้องกันสิ่งแปลกปลอม
⭐สวิทช์เปิด – ปิดใช้งารใช้งานแยกจุด LED ดวงไฟแสดงสถานะการใช้งาน เปิด-ปิด
⭐ม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด